LNEA – АНЭЛ
Вторник, 22.10.2019, 15:43
Sveicu Jūs, Viesis – Приветствую Вас, Гость
 
Galvenā – Главная Ieeja Adminam – Вход для Админа
Nodalījumi – Разделы

Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācija - Ассоциация Независимых Экспертов Латвии
LNEA*АНЭЛ

Informatīva LNEA mājas lapa, Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācija, par juridiskām konsultācijām, ekspertīzēm, pētījumiem... - Информационный сайт АНЭЛ, Ассоциация Независимых Экспертов Латвии, о юридических консультациях, экспертизах, исследованиях...


* I N F O R M A T Ī V A   L N E A   M Ā J A S   L A P A    *    И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й   С А Й Т   А Н Э Л *
Latvijas Neatkarīgo Ekspertu Asociācija (LNEA) – Ассоциация Независимых Экспертов Латвии (АНЭЛ)


          Jūs   ienācāt   Latvijas   Neatkarīgo   Ekspertu   Asociācijas   informatīvas   mājas   lapas   galveno    lapaspusī. Dotā Asociācija ienāk Starptautiskās Neatkarīgo Ekspertu Federācijas (IFOIE – SNEF – МФНЭ) ifoie.ucoz.com sastāvā.
          Вы  вошли  на  главную  страницу  информационного  сайта  Ассоциации  Независимых  Экспертов  Латвии. Данная Ассоциация входит в состав Международной Федерации Независимых Экспертов (IFOIE – SNEF – МФНЭ) ifoie.ucoz.com.


          Pilnāks   priekšstats   par   minēto   augstāk   Asociāciju   var   saņemt   pēc   iepazīšanās   ar   atbilstošajiem   nodalījumiem.   Tajos   ir   izvietotas   galvenas   novešanas   pēc   principa   –   īsi   par   galveno,   tai   skaitā,   par   juridiskām   konsultācijām,   ekspertīzēm,   pētījumiem...
           Более  полную  информацию   можно   получить   при   ознакомлении   с   соответствующими   разделами,   в   которых   находятся   основные   сведения   по   принципу   –   коротко   o   главном,    в   том   числе   о   юридических  консультациях,   экспертизах,   исследованиях...Ar  cieņu,  LNEA  mājas  lapas  administratore  –  eksperte-psiholoģe  Tatjana  Kudrjavceva.
C  уважением,  администратор  сайта  АНЭЛ  –  эксперт-психолог  Татьяна  Кудрявцева.

lnea_baneris_88x31       LNEA*АНЭЛ      lnea_baneris_88x31Ieejas forma Adminam – Форма входа для Админа
Copyright MyCorp © 2019